http://www.gorselyazilim.net/csharp-access-veri-tabanina-baglanma.html linkinden alıntıdır. kendim yapamadığım için aldım.
Teşekkürler gorselyazilim.net

 

C# Access 2007-2003 Veri Tabanına Bağlanma

 

Evet arkadaşlar bu makalemde sizlere C#.Net ile bir MS Access veritabanına bağlanma hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bağlantıda kullanacağımız bazı sınıflardan bahsedelim.

OledbConnection : Programımızda kullanacağımız veri tabanlarına bağlanmak veya bağlantıyı kapatmak için kullandığımız sınıftır.

Open : Veritabanı bağlantısını aktif hale getirir.

Close : Veritabanı bağlantısını pasif hale getirir.

Access 2007 Veri Tabanı Bağlantı Cümlesi

Eğer veritabanı dosyamız projemizin bin/debug klasöründe değilse aşağıdaki bağlantı cümlesini kullanabilirsiniz.

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=" + Application.StartupPath + "\veritabaniadi.accdb");

Eğer veritabanı dosyamız projemizin bin/debug klasörünün içerisinde ise aşağıdaki bağlantı cümlesini kullanabilirsiniz.

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source= veritabaniadi.accdb");

Access 2003 Veri Tabanı Bağlantı Cümlesi

Eğer veritabanı dosyamız projemizin bin/debug klasöründe değilse aşağıdaki bağlantı cümlesini kullanabilirsiniz.

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider = Microsoft.JET.OLEDB.4.0; data source=" + Application.StartupPath + "\ veritabaniadi.mdb");

Eğer veritabanı dosyamız projemizin bin/debug klasörünün içerisinde ise aşağıdaki bağlantı cümlesini kullanabilirsiniz.

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider = Microsoft.JET.OLEDB.4.0; data source = veritabaniadi.mdb");

Bu bağlantı cümlelerini global olarak tanımlarsak programımızın her kod satırında kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte bağlantı cümlemizi global olarak tanımladık.

Örneğe geçmeden önce şunuda belirteyim Access veritabanına bağlanırken aşağıdaki satırıda programımıza eklememiz gerekli. Aksi taktirde program hata verir.

using System.Data.OleDb;

Örnek: Önce MS Access 2007 ile aşağıdaki gibi bir veri tabanı oluşturalım. Daha sonra formun üzerine bir listView ve 2 adet de button ekleyelim. Butonların birinin ismi Bağlan diğerinin İsmi Bağlantıyı Kes olsun.Bağlan Butonuna Basıldığında veritabanındaki bilgiler listView’e eklensin Bağlatıyı Kes butonuna tıklandığında VeriTabanı Bağlantısı Kesilsin.

Önce Access 2077 kullanarak Yapıyoruz.

access2007 300x76 C# Access Veri Tabanına Bağlanma

access2007

>>>Veritabanını oluşturup formumuza gerekli nesneleri ekledikten sonra listView’in Properties penceresinden Columns özelliğine tıklıyoruz ve karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere geliyor ve burada veritabanımızdaki her alan için bir ColumnHeader ekliyoruz ve herbirinin text özelliğini de id,adı,soyadı,doğum yeri ve doğum tarihi olarak da değiştirmeyi unutmuyoruz.

colums 300x215 C# Access Veri Tabanına Bağlanma

colums

>>> Daha sonra Programın Kod Satırına Aşağıdaki Kodları Yapıştırıyoruz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Access_2007_Veritabanı_Bağlantısı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Veri Tabanı Bağlantı Cümlesi
    OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=veritabani.accdb");

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Yukardaki bağlantı cümlesi ile veritabanına bağlandık ve veritabanındaki bilgileri listView'e aktardık.
      try
      {

        OleDbCommand veri = new OleDbCommand("select * from kimlik", baglan);
        OleDbDataReader oku = null;
        baglan.Open();
        oku = veri.ExecuteReader();
        listView1.Items.Clear();
        while (oku.Read())
        {
          ListViewItem kayit = new ListViewItem(oku["id"].ToString());
          kayit.SubItems.Add(oku["adi"].ToString());
          kayit.SubItems.Add(oku["sadi"].ToString());
          kayit.SubItems.Add(oku["dyeri"].ToString());
          kayit.SubItems.Add(oku["dtarihi"].ToString());
          listView1.Items.Add(kayit);

        }
        oku.Close();
        MessageBox.Show("Bağlantı Başarılı", "GorselYazilim.Net");
      }
      catch

      {
        MessageBox.Show("Veritabanına Zaten Bağlı");
      }

    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Burda ise veritabanı ile bağlantıyı kesiyoruz.
      baglan.Close();
      listView1.Clear();
      MessageBox.Show("Bağlantı Kesildi", "GorselYazilim.Net");
    }
  }
}

Programın Ekran Görüntüleri

veritabanıbaglantısı1 C# Access Veri Tabanına Bağlanma

veritabanıbaglantısı1

veritabanıbaglantısı2 C# Access Veri Tabanına Bağlanma

veritabanıbaglantısı2

veritabanıbaglantısı3 C# Access Veri Tabanına Bağlanma

veritabanıbaglantısı3

Aynı İşlemi MS Access 2003 için yapacak olsaydık yapmamız gereken tek şey bağlantı cümlesini ve veritabanımızı değiştirmek olacaktı.

Örneğin Aynısı Access 2003 ile yapmak için form tasarımını tamamladıktan sonra aşağıdaki kodları yapıştırmamız yeterli olacaktır.Tabi veritabanı dosyamızın da MS Access 2003 ile tasarlanmış olması gerekli.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Access_2007_Veritabanı_Bağlantısı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Veri Tabanı Bağlantı Cümlesi
    OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider = Microsoft.JET.OLEDB.4.0; data source = ogrenci.mdb");

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Yukardaki bağlantı cümlesi ile veritabanına bağlandık ve veritabanındaki bilgileri listView'e aktardık.
      try
      {

        OleDbCommand veri = new OleDbCommand("select * from kimlik", baglan);
        OleDbDataReader oku = null;
        baglan.Open();
        oku = veri.ExecuteReader();
        listView1.Items.Clear();
        while (oku.Read())
        {
          ListViewItem kayit = new ListViewItem(oku["id"].ToString());
          kayit.SubItems.Add(oku["adi"].ToString());
          kayit.SubItems.Add(oku["sadi"].ToString());
          kayit.SubItems.Add(oku["dyeri"].ToString());
          kayit.SubItems.Add(oku["dtarihi"].ToString());
          listView1.Items.Add(kayit);

        }
        oku.Close();
        MessageBox.Show("Bağlantı Başarılı", "GorselYazilim.Net");
      }
      catch

      {
        MessageBox.Show("Veritabanına Zaten Bağlı");
      }

    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Burda ise veritabanı ile bağlantıyı kesiyoruz.
      baglan.Close();
      listView1.Clear();
      MessageBox.Show("Bağlantı Kesildi", "GorselYazilim.Net");
    }
  }
}

http://www.gorselyazilim.net/csharp-access-veri-tabanina-baglanma.html linkinden alıntıdır. kendim yapamadığım için aldım. 
Teşekkürler gorselyazilim.net

Oy Verebilirsiniz...

0 / 5

Your page rank:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir