Error: DATA not accepted from server

 

diye hata alanlar için. sunucularından  /public_html/system/library/mail.php   doyalarını açıp

<?php
final class Mail {
protected $to;
protected $from;
protected $sender;
protected $subject;
protected $text;
protected $html;
protected $attachments = array();
public $protocol = ‘mail’;
public $hostname;
public $username;
public $password;
public $port = 25;
public $timeout = 5;
public $newline = “\r\n”;
public $crlf = “\r\n”;
public $verp = FALSE;
public $parameter = ”;

public function setTo($to) {
$this->to = $to;
}

public function setFrom($from) {
$this->from = $from;
}

public function addheader($header, $value) {
$this->headers[$header] = $value;
}

public function setSender($sender) {
$this->sender = html_entity_decode($sender);
}

public function setSubject($subject) {
$this->subject = ‘=?UTF-8?B?’ . base64_encode($subject) . ‘?=’;
}

public function setText($text) {
$this->text = $text;

}

public function setHtml($html) {
$this->html = $html;
}

public function addAttachment($file, $filename = ”) {
if (!$filename) {
$filename = basename($file);
}

$this->attachments[] = array(
‘filename’ => $filename,
‘file’ => $file
);
}

public function send() {
if (!$this->to) {
exit(‘Error: E-Mail to required!’);
}

if (!$this->from) {
exit(‘Error: E-Mail from required!’);
}

if (!$this->sender) {
exit(‘Error: E-Mail sender required!’);
}

if (!$this->subject) {
exit(‘Error: E-Mail subject required!’);
}

if ((!$this->text) && (!$this->html)) {
exit(‘Error: E-Mail message required!’);
}

if (is_array($this->to)) {
$to = implode(‘,’, $this->to);
} else {
$to = $this->to;
}

$boundary = ‘—-=_NextPart_’ . md5(time());

$header = ”;

if ($this->protocol != ‘mail’) {
$header .= ‘To: ‘ . $to . $this->newline;
$header .= ‘Subject: ‘ . $this->subject . $this->newline;
}

$header .= ‘Date: ‘ . date(“D, d M Y H:i:s O”) . $this->newline;
//$header .= ‘From: “‘ . $this->sender . ‘” <‘ . $this->from . ‘>’ . $this->newline;
//$header .= ‘From: ‘ . $this->sender . ‘<‘ . $this->from . ‘>’ . $this->newline;
$header .= ‘From: ‘ . ‘=?UTF-8?B?’.base64_encode($this->sender).’?=’ . ‘<‘ . $this->from . ‘>’ . $this->newline;
$header .= ‘Reply-To: ‘ . $this->sender . ‘<‘ . $this->from . ‘>’ . $this->newline;
$header .= ‘Return-Path: ‘ . $this->from . $this->newline;
$header .= ‘X-Mailer: PHP/’ . phpversion() . $this->newline;
$header .= ‘MIME-Version: 1.0’ . $this->newline;
$header .= ‘Content-Type: multipart/mixed; boundary=”‘ . $boundary . ‘”‘ . $this->newline;
$header .= ‘Content-Transfer-Encoding: 8bit’ . $this->newline;
$header .= $this->newline;

if (!$this->html) {
$message = ‘–‘ . $boundary . $this->newline;
$message .= ‘Content-Type: text/plain; charset=”utf-8″‘ . $this->newline;
$message .= ‘Content-Transfer-Encoding: 8bit’ . $this->newline . $this->newline;
$message .= $this->text . $this->newline;
} else {
$message = ‘–‘ . $boundary . $this->newline;
$message .= ‘Content-Type: multipart/alternative; boundary=”‘ . $boundary . ‘_alt”‘ . $this->newline . $this->newline;
$message .= ‘–‘ . $boundary . ‘_alt’ . $this->newline;
$message .= ” . $this->newline;
$message .= ” . $this->newline;

if ($this->text) {
$message .= $this->text . $this->newline;
} else {
$message .= ” . $this->newline;
}

$message .= ‘–‘ . $boundary . ‘_alt’ . $this->newline;
$message .= ‘Content-Type: text/html; charset=”utf-8″‘ . $this->newline;
$message .= ‘Content-Transfer-Encoding: 8bit’ . $this->newline . $this->newline;
$message .= $this->html . $this->newline;
$message .= ‘–‘ . $boundary . ‘_alt–‘ . $this->newline;
}

foreach ($this->attachments as $attachment) {
if (file_exists($attachment[‘file’])) {
$handle = fopen($attachment[‘file’], ‘r’);
$content = fread($handle, filesize($attachment[‘file’]));

fclose($handle);

$message .= ‘–‘ . $boundary . $this->newline;
$message .= ‘Content-Type: application/octetstream’ . $this->newline;
$message .= ‘Content-Transfer-Encoding: base64’ . $this->newline;
$message .= ‘Content-Disposition: attachment; filename=”‘ . basename($attachment[‘filename’]) . ‘”‘ . $this->newline;
$message .= ‘Content-ID: <‘ . basename($attachment[‘filename’]) . ‘>’ . $this->newline . $this->newline;
$message .= chunk_split(base64_encode($content));
}
}

$message .= ‘–‘ . $boundary . ‘–‘ . $this->newline;

if ($this->protocol == ‘mail’) {
ini_set(‘sendmail_from’, $this->from);

if ($this->parameter) {
mail($to, ‘=?UTF-8?B?’.base64_encode($this->subject).’?=’, $message, $header, $this->parameter);
} else {
mail($to, ‘=?UTF-8?B?’.base64_encode($this->subject).’?=’, $message, $header);
}

} elseif ($this->protocol == ‘smtp’) {
$handle = fsockopen($this->hostname, $this->port, $errno, $errstr, $this->timeout);

if (!$handle) {
error_log(‘Error: ‘ . $errstr . ‘ (‘ . $errno . ‘)’);
} else {
if (substr(PHP_OS, 0, 3) != ‘WIN’) {
socket_set_timeout($handle, $this->timeout, 0);
}

while ($line = fgets($handle, 515)) {
if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($this->hostname, 0, 3) == ‘tls’) {
fputs($handle, ‘STARTTLS’ . $this->crlf);

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($reply, 0, 3) != 220) {
error_log(‘Error: STARTTLS not accepted from server!’);
}
}

if (!empty($this->username) && !empty($this->password)) {
fputs($handle, ‘EHLO ‘ . getenv(‘SERVER_NAME’) . $this->crlf);

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($reply, 0, 3) != 250) {
error_log(‘Error: EHLO not accepted from server!’);
}

fputs($handle, ‘AUTH LOGIN’ . $this->crlf);

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($reply, 0, 3) != 334) {
error_log(‘Error: AUTH LOGIN not accepted from server!’);
}

fputs($handle, base64_encode($this->username) . $this->crlf);

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($reply, 0, 3) != 334) {
error_log(‘Error: Username not accepted from server!’);
}

fputs($handle, base64_encode($this->password) . $this->crlf);

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($reply, 0, 3) != 235) {
error_log(‘Error: Password not accepted from server!’);
}
} else {
fputs($handle, ‘HELO ‘ . getenv(‘SERVER_NAME’) . $this->crlf);

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($reply, 0, 3) != 250) {
error_log(‘Error: HELO not accepted from server!’);
}
}

if ($this->verp) {
fputs($handle, ‘MAIL FROM: <‘ . $this->username . ‘>XVERP’ . $this->crlf);
} else {
fputs($handle, ‘MAIL FROM: <‘ . $this->username . ‘>’ . $this->crlf);
}

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($reply, 0, 3) != 250) {
error_log(‘Error: MAIL FROM not accepted from server!’);
}

if (!is_array($this->to)) {
fputs($handle, ‘RCPT TO: <‘ . $this->to . ‘>’ . $this->crlf);

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if ((substr($reply, 0, 3) != 250) && (substr($reply, 0, 3) != 251)) {
error_log(‘Error: RCPT TO not accepted from server!’);
}
} else {
foreach ($this->to as $recipient) {
fputs($handle, ‘RCPT TO: <‘ . $recipient . ‘>’ . $this->crlf);

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if ((substr($reply, 0, 3) != 250) && (substr($reply, 0, 3) != 251)) {
error_log(‘Error: RCPT TO not accepted from server!’);
}
}
}

fputs($handle, ‘DATA’ . $this->crlf);

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($reply, 0, 3) != 354) {
error_log(‘Error: DATA not accepted from server!’);
}

fputs($handle, $header . $message . $this->crlf);
fputs($handle, ‘.’ . $this->crlf);

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($reply, 0, 3) != 250) {
error_log(‘Error: DATA not accepted from server!’);
}

fputs($handle, ‘QUIT’ . $this->crlf);

$reply = ”;

while ($line = fgets($handle, 515)) {
$reply .= $line;

if (substr($line, 3, 1) == ‘ ‘) {
break;
}
}

if (substr($reply, 0, 3) != 221) {
error_log(‘Error: QUIT not accepted from server!’);
}

fclose($handle);
}
}
}
}
?>

 

 

olarak yapıştırmaları, şayet sıkıntı var ise UTF-8 kodlama olarak seçmeleri (bunu notpad++ ile yapabilirsiniz.)

daha da olmuyor ise hosting aldıkları yerden bu konu hakkında bilgi alabilirler.

Oy Verebilirsiniz...

0 / 5

Your page rank:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir